Vedúci výroby - Papier


Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT9170KK
Field: 
Production
Sector: 
Paper & Packaging & Printing

Pre nášho klienta, ktorým je nadnárodná spoločnosť v oblasti papierenského priemyslu, hľadáme Vedúceho výroby pre oblasť výroby papiera. Úspešný kandidát komplexne zabezpečí riadenie procesu výroby papiera, vrátane vedenia tímu technológov, majstrov a operátorov. Kľúčovým predpokladom je vzdelanie v oblasti výroby papiera, prípadne zodpovedajúca prax v danej oblasti, či už ako technológ výroby papiera (obalových materiálov a pod.) alebo vedúci výroby. Ďalej je dôležité, aby mal úspešný kandidát skúsenosť s vedením tímu a vedel proaktívne jednať a komunikovať s kolegami. Firma je lokalizovaná na strednom Slovensku.

 

Zodpovednosti:

 • Odborné a personálne riadenie procesu výroby papiera
 • Plánovanie a rozdeľovanie práce v rámci tímu a zodpovednosť za výkony vo výrobe týkajúce sa kvality, množstva a termínov 
 • Zaisťovanie dostupnosti výrobných zariadení, zisťovanie príčin porúch a technických nedostatkov a ich odstránenie
 • Organizácia  a zlepšovanie výrobných procesov v celej výrobe
 • Zvyšovanie úrovne BOZP
 • Vedenie zvereného tímu, organizácia práce, sledovanie nákladov, stanovenie cieľov s dôrazom na firemnú kultúru

 

Požiadavky:

 • Skúsenosti v oblasti riadenia výroby papiera (alebo obalových materiálov)
 • Odborná prax v papierenskom priemysle
 • Vzdelanie v oblasti výroby papiera, prípadne alternatívne technické / chemické vzdelanie;
 • Skúsenosť s riadením tímu
 • Praktický a proaktívny človek
 • Výborné komunikačné zručnosti, schopnosť viesť a motivovať tím a presadiť svoj názor
 • Dobrá znalosť anglického jazyka