Výrobný riaditeľ


Office: 
Slovakia
Ref. no.: 
MT9200KK
Field: 
Production
Sector: 
Paper & Packaging & Printing

Pre nášho klienta, nadnárodnú výrobnú spoločnosť, hľadáme kľúčovú pozíciu Riaditeľa výroby. Úspešný kandidát komplexne zabezpečí riadenie procesu výroby, vrátane vedenia tímu technológov, majstrov a operátorov. Kľúčovým predpokladom je silná manažérska zručnosť, skúsenosť s vedením väčšieho tímu (cca. 100 ľudí), proaktívne jednanie a komunikácia s mladým kolektívom. Firma je lokalizovaná na strednom Slovensku v okolí Banskej Bystrice.

Zodpovednosti:

 • Odborné a personálne riadenie procesu výroby
 • Plánovanie a rozdeľovanie práce v rámci tímu a zodpovednosť za výkony vo výrobe týkajúce sa kvality, množstva a termínov  
 • Zaisťovanie dostupnosti výrobných zariadení, zisťovanie príčin porúch a technických nedostatkov a ich odstránenie
 • Organizácia  a zlepšovanie výrobných procesov v celej výrobe
 • Iniciovanie a zavádzanie zmenových projektov
 • Zvyšovanie úrovne BOZP
 • Vedenie zvereného tímu, organizácia práce, sledovanie nákladov, stanovenie cieľov s dôrazom na firemnú kultúru


Požiadavky:

 • Skúsenosti v oblasti riadenia výroby v medzinárodnej spoločnosti 5+ rokov
 • Skúsenosť s riadením  väčšieho tímu (100 ľudí) tímu
 • Rešpektovaný líder, ktorý má skúsenosti so zavádzaním zmien a vedením vekovo zmiešaného tímu; človek s prirodzenou autoritou, ktorý sa nebojí výzvy, rád pracuje s ľuďmi vo výrobe a stmeľuje kolektív
 • Vysokoškolské vzdelanie technického smeru
 • Dobrá znalosť anglického jazyka