Career opportunities

Hľadáme Finančného manažéra, ktorý bude koordinovať za Slovensko všetky ekonomické činnosti a úzko spolupracovať s regionálnym Finančným manažérom. Do firemnej kultúry nášho klienta dobre zapadne človek, ktorému vyhovuje pracovať v priemysle, ktorý má rád flexibilné, multikultúrne prostredie, je  proaktívny a má záujem neustále pracovať na svojom rozvoji.

Pro našeho klienta, významného světového výrobce stavební a průmyslové chemie, hledáme kandidáta na pozici:

Pro našeho klienta, přední mezinárodní výrobní společnost dodávající do sektoru automotive, hledáme kandidáta na pozici

Our client is a German electric motors producer, with a history of more than 60 years of activity in Europe, and more than 15 years within Romanian market.

Our client is well recognized market leader and unique specialist in lubrication segment. 

Hľadáme skúseného odborníka pre oblasť Environmentálneho manažmentu, ktorý bude zastrešovať všetky aktivity súvisiace so zavedením a udržiavaním systému environmentálneho manažérstva, monitorovať legislatívu, viesť interné audity v danej oblasti, spolupracovať s externými autoritami v oblasti integrovaného povoľovania a ŽP a celkovo zabezpečovať do vnútra spoločnosti dobré povedomie o aktuálnych otázkach ŽP a tiež reprezentovať spoločnosť v tejto oblasti navonok.

Our client is an international company specialised in the field of machining and manufacturing of complex engine components. 

Our Client is a stable company, an international organization operating in sector of construction materials  offered within b2b clients.

Our client is an international leader in construction sector (products, engineering solutions, B2B) being well established on the Hungarian market.

Medzinárodná obchodná spoločnosť v oblasti FMCG, rozširuje svoj tím a hľadá skúseného kandidáta v oblasti finančného plánovania a  analýz. Bude sa aktívne podieľať na príprave plánov  a rozpočtov pre jednotlivé  oddelenia ako samostatné nákladové strediská.  Zároveň bude jeho/jej úlohou dohliadať  a kontrolovať  čerpanie plánovaných rozpočtov a pripravovať detailné analýzy pre  manažérov oddelení o stave čerpania  a pod. Okrem toho bude mať na starosti plánovanie P&L, kalkuláciu  projektov a hodnotenie prípadových štúdií a uzávierku z kontrolingového hľadiska.  Bude sa zodpovedať Finančnej riaditeľke.