Career opportunities

Our client is an international company specialised in the field of machining and manufacturing of complex engine components. 

Our client is a multinational company active in automotive sector. They are looking for an experienced Manager Product Management Team for Bulgaria.

Our Client is a stable company, an international organization operating in sector of construction materials  offered within b2b clients.

Our client is an international leader in construction sector (products, engineering solutions, B2B) being well established on the Hungarian market.

Pre nášho klienta, nadnárodnú výrobnú spoločnosť, hľadáme kľúčovú pozíciu Riaditeľa výroby. Úspešný kandidát komplexne zabezpečí riadenie procesu výroby, vrátane vedenia tímu technológov, majstrov a operátorov. Kľúčovým predpokladom je silná manažérska zručnosť, skúsenosť s vedením väčšieho tímu (cca. 100 ľudí), proaktívne jednanie a komunikácia s mladým kolektívom. Firma je lokalizovaná na strednom Slovensku v okolí Banskej Bystrice

Our Client - an international organization with well-known brand name, has production company located in North Poland, employing over 500 people. The company produces the technical equipment, based on advanced technology.

Medzinárodná obchodná spoločnosť v oblasti FMCG, rozširuje svoj tím a hľadá skúseného kandidáta v oblasti finančného plánovania a  analýz. Bude sa aktívne podieľať na príprave plánov  a rozpočtov pre jednotlivé  oddelenia ako samostatné nákladové strediská.  Zároveň bude jeho/jej úlohou dohliadať  a kontrolovať  čerpanie plánovaných rozpočtov a pripravovať detailné analýzy pre  manažérov oddelení o stave čerpania  a pod. Okrem toho bude mať na starosti plánovanie P&L, kalkuláciu  projektov a hodnotenie prípadových štúdií a uzávierku z kontrolingového hľadiska.  Bude sa zodpovedať Finančnej riaditeľke.

 

Hľadáme skúseného odborníka v oblasti Lean manažmentu, ktorý bude iniciovať aktivity na zvýšenie operačnej výkonnosti (operational performance), v pozitívnom zmysle slova provokovať kolegov v senior manažmente a pomáhať pri hľadaní efektívnejších postupov. Celkovo zastreší priemyselný Lean manažment v spoločnosti. Ide o novovytvorenú pozíciu. Reportuje generálnemu riaditeľovi.

Hľadáme skúseného, komerčne orientovaného manažéra, ktorý preberie plnú zodpovednosť za riadenie slovenskej pobočky v sektore distribúcie a opracovania hutného materiálu pre automobilový, strojársky a stavebný priemysel. 

Nemzetközi partnerünk, a szerelési technikák gyártásában vezető szerepet tölt be, termékei az egész világon ismertek.